ברוכים הבאים

זמנים לשבת

 שבת פרשת יתרו

הדלקת נרות: 16:45
מנחה/קבלת שבת: 16:52
 קבלת שבת באולם למטה: 17:07
    שחרית: 7:00, 8:30 9:00

סוף זמן קריאת שמע: 9:14
סוף זמן תפילה: 10:07

מנחה: 16:40, 13:45
ערבית וצאת השבת: 17:41
הורים וילדים:  18:30

  

זמנים לימי חול
 שחרית: 6:30,7:00
8:15
מנחה: 16:58
ערבית: 17:30, 21:00


הודעות

 הודעות!

 

 

 

הרימו תרומה לבית הכנסת

Pixel

חנוכת הבית

אין לך חשבון? הצטרפו עכשיו!

כניסה לחשבון