ברוכים הבאים

זמנים לשבת

 שבת פרשת בא 

הדלקת נרות: 16:32
מנחה/קבלת שבת: 16:39
 קבלת שבת באולם למטה: 16:54
    שחרית: 7:00, 8:30 9:00
מניין לבני נוער: 9:00

סוף זמן קריאת שמע: 9:14
סוף זמן תפילה: 10:05

מנחה: 16:25, 13:45
ערבית וצאת השבת: 17:29
הורים וילדים:  
18:15

 

זמנים לימי חול
 שחרית: 6:30,7:00
8:15
מנחה: 16:44
ערבית: 17:17, 21:00

הודעות

 הודעות!

 

 

 

הרימו תרומה לבית הכנסת

Pixel

חנוכת הבית

אין לך חשבון? הצטרפו עכשיו!

כניסה לחשבון