Slides

ברוכים הבאים

 

 

  שבת פרשת נצבים

מנחה/קבלת שבת מוקדמת - 17:22
הדלקת נרות מוקדם - לא לפני 17:37

 הדלקת נרות: 18:34
מנחה/קבלת שבת: 18:41
    שחרית: 7:00, 8:30  9:00

   סוף זמן קריאת שמע: 9:28
סוף זמן תפילה: 10:31

  מנחה מוקדמת: 17:30
מנחה: 18:25
 ערבית / הבדלה:  19:28

     מנחה ביום ה': 18:36
ערבית: 19:08, 21:00

 
 
 

 

   
 

 הודעות!

 

 

 

הרימו תרומה לבית הכנסת
Pixel

 

אין לך חשבון? הצטרפו עכשיו!

כניסה לחשבון