Slides

ברוכים הבאים

 

 

פרשת וישב 

 הדלקת נרות: 16:13
מנחה וקבלת שבת: 16:20
  שחרית: 7:00, 8:30,  9:00
מניין לבני נוער: 9:00
סוף זמן קריאת שמע: 9:00
סוף זמן תפילה: 9:51
מנחה:  16:05, 13:45
 ערבית: 17:09
הורים וילדים: 18:00

יתקיימו 2 מניינים למנחה וקבלת שבת - באולם המרכזי וגם באולם למטה

ימי חול
שחרית: 6:30, 8:15
   מנחה: 16:24
ערבית:  16:55, 21:00
 

 הודעות!

Announcing the Shavuot Dvar Torah Contest - תחרות דבר תורה לקראת חג שבועות

Click here for information in Hebrew and English - לחץ כאן למידע באנגלית ובעברית

 final hebrew shavuot contest flyer

2

 

הרימו תרומה לבית הכנסת
Pixel

 

אין לך חשבון? הצטרפו עכשיו!

כניסה לחשבון