ברוכים הבאים

זמנים לשבת

 

שבת פרשת ויגש 
 הדלקת נרות: 16:15
מנחה/קבלת שבת: 16:22
 קבלת שבת באולם למטה: 16:37
    שחרית: 7:00, 8:30 9:00
מניין לבני נוער: 9:00

סוף זמן קריאת שמע: 9:03
סוף זמן תפילה: 9:54

מנחה: 16:10, 13:45
ערבית וצאת השבת: 17:11
הורים וילדים:  18:00

זמנים לימי חול

 שחרית: 6:30, *7:00
8:15
מנחה: 16:25
ערבית: 16:57, 21:00
 

הודעות

 הודעות!

 

 

 

הרימו תרומה לבית הכנסת

Pixel

חנוכת הבית

אין לך חשבון? הצטרפו עכשיו!

כניסה לחשבון