ברוכים הבאים

זמנים לשבת

שבת פרשת ויקרא / זכור

הדלקת נרות: 17:25
מנחה/קבלת שבת: 17:32
קבלת שבת באולם למטה: 17:47
שחרית: 7:00, 8:30 9:00
מניין לבני נוער: 9:00
סוף זמן קריאת שמע: 8:49
סוף זמן תפילה: 9:49
מנחה: 17:20, 13:45
ערבית וצאת השבת: 18:21
הורים וילדים: 19:15

זמנים לימי חול
שחרית: 6:30,7:00
8:15
מנחה: 17:37
ערבית: 18:09, 21:00

הודעות

 הודעות!

 

 

 

הרימו תרומה לבית הכנסת

Pixel

חנוכת הבית

אין לך חשבון? הצטרפו עכשיו!

כניסה לחשבון